TÜRK BAYRAKLI B.SÜPÜRGE-3 İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI
 
2006 inşa tarihli, 14,90 Metre boyunda, 5,25 Metre eninde, 2,36 Metre derinliğinde, 42,62 gross tonilatoluk, yaklaşık 44,31 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Türk Bayraklı, 
İstanbul Limanı Milli Gemi Sicilinin 9162. Sırasında tescilli B.SÜPÜRGE-3 isimli Atık Toplama Gemisi İstanbul İli Gürpınar mevkiinde sahipsiz halde bulunmakta olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.
 
İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “B.Süpürge-3 Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.
İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 3. Kat Toplantı Salonunda 09.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 42.000,00 (Kırkikibin Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 1.260,00 (Binikiyüzaltmış Türk Lirası) TL. dır.
 
 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
TÜRK BAYRAKLI C.SWEEPER İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI
 
 
2005 inşa tarihli, 14,90 Metre boyunda, 6 Metre eninde, 2,70 Metre derinliğinde, 56,73 gross tonilatoluk, yaklaşık 55,61 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Türk Bayraklı,
 İstanbul Limanı Milli Gemi Sicilinin 8790. Sırasında tescilli C.SWEEPER isimli Atık Toplama Gemisi İstanbul İli Gürpınar mevkiinde sahipsiz halde bulunmakta olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.
 
İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “C.Sweeper Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.
 
İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 3. Kat Toplantı Salonunda 09.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 52.500,00 (Elliikibinbeşyüz Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 1.575,00 (Binbeşyüzyetmişbeş Türk Lirası)
 
 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
TÜRK BAYRAKLI ONUR-1 İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI
 
 
2000 inşa tarihli, 42,65 Metre boyunda, 6,50 Metre eninde, 3,00 Metre derinliğinde, 196 gross tonilatoluk, yaklaşık 143,90 ton boş ağırlığı (Lightship) olan 
Türk Uluslararası Gemi Sicilinin 1825. Sırasında tescilli ONUR-1 isimli Petrol/Akaryakıt Tankeri İstanbul İli Gürpınar mevkiinde sahipsiz halde bulunmakta olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.
İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “Onur-1 Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.
İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 3. Kat Toplantı Salonunda 09.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 120.000,00 (Yüzyirmibin Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 3.600,00 (Üçbinaltıyüz Türk Lirası) TL. dır.
  
 İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
TÜRK BAYRAKLI MEKE TEMİZLER İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI
 
2001 inşa tarihli, 32,2 Metre boyunda, 6,4 Metre eninde, 3,00 Metre derinliğinde, 177 gross tonilatoluk, yaklaşık 129,03 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Türk Bayraklı,
 Türk Uluslararası Gemi Sicilinin 384. Sırasında tescilli MEKE TEMİZLER isimli Atık Toplama Gemisi İstanbul İli Gürpınar mevkiinde sahipsiz halde bulunmakta olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.
 
İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “Meke Temizler Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.
İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 3. Kat Toplantı Salonunda 09.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 122.000,00 (Yüzyirmiikibin Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 3.660,00 (Üçbinaltıyüzaltmış Türk Lirası) TL. dır.
 
 
  İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
TÜRK BAYRAKLI SU DÜNYASI İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI
 
1983 inşa tarihli, 38,75 Metre boyunda, 7,15 Metre eninde, 3,50 Metre derinliğinde, 197 gross tonilatoluk, yaklaşık 174,50 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Milli Gemi Sicilinin 
İstanbul 6274. Sırasında tescilli SU DÜNYASI isimli Su Tankeri İstanbul İli Gürpınar mevkiinde sahipsiz halde bulunmakta olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.
İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “Su Dünyası Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.
 
İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 3. Kat Toplantı Salonunda 09.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 136.000,00 (Yüzotuzaltıbin Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 4.080,00 (Dörtbinseksen Türk Lirası) TL. dır.
 
 
İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞINDAN
TÜRK BAYRAKLI AHTAPOT M İSİMLİ GEMİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞINA DAİR İHALE İLANI
 
2007 inşa tarihli, 12,00 Metre boyunda, 3,2 Metre eninde, 1,85 Metre derinliğinde, 14,93 gross tonilatoluk, yaklaşık 19,60 ton boş ağırlığı (Lightship) olan Türk Bayraklı,
İstanbul Limanı Milli Gemi Sicilinin 10302. Sırasında tescilli AHTAPOT M isimli Atık Toplama Gemisi İstanbul İli Gürpınar mevkiinde sahipsiz halde bulunmakta olup mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7. Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.
 
İhale Şartnamesi ile İhale Dokümanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “Ahtapot M Gemisi İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik Dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından (Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:33 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul) temin edilecektir.
İhale; İstanbul Liman Başkanlığı (adres yukarıda) 3. Kat Toplantı Salonunda 09.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 18.500,00 (Onsekizbinbeşyüz Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 555,00 (Beşyüzellibeş Türk Lirası) TL. dır.
 
 
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1956" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

Korono  

 

Fethiyede tatil

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1956" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama