Balıkesir Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan  çağrı işareti TC5262, IMO numarası 8604761, İstanbul ve Türk Uluslararası Gemi Siciline TUGS-1067 numarası ile tescil edilmiş olan M/F Avşa Adası adlı gemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

(1)          a) İhale Makamı     : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
              b) İhale Tarih ve Saati: Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
SIRA NO TÜRÜ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
1 GEMİ 2.100,000,00 TL(KDV Hariç) 63,000.00 TL 13/01/2021 14:00

c) İhalenin Yapılacağı Yer: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/BALIKESİR
d) İhale dosyasının görülüp satın alınabileceği yer ve şartı: İhale dokümanları Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sk. No:18/A Kat: 2 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan Deniz Ulaşımı ve Liman İşletme Şube Müdürlüğünde görülebileceği gibi aynı adresten 150,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2) Muhammen Bedel
Muhammen bedeller ve geçici teminatlar, yukarıda tablodaki gibidir. 2886 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince geçici teminat verilmesi zorunludur. Aynı Kanun’un 26. maddesi gereğince her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
                       
(3) İhaleye Katılım
İsteklilerin ihaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. İhaleye ortak olarak katılacaklar, bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen belgeleri her bir ortak kendi adına düzenlenmiş olarak tekliflerinde sunacaklardır.
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2002" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

 

 

 

 

 

Vira Denizcilik

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2002" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama