name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1979" id="ctl00">

 

 

 Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü akademisyen ilanına çıktı:

İlan metni:

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” İle “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” hükümlerini sağlayan,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.
 

BİRİM BÖLÜM ADEDİ UNVAN ARANAN NİTELİKLER
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1 Dr. Öğrt. Üyesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya mühendislik alanlarından birinde lisans ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği doktora programında eğitimini tamamlamış olmak, denizcilik konularında uluslararası çalışmalara ve yayınlara sahip olmak
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 1 Dr. Öğrt. Üyesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya mühendislik alanlarından birinde lisans ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği doktora programında eğitimini tamamlamış olmak, gemilerde çevre ve enerji yönetimi konularında uluslararası çalışmalara ve yayınlara sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 1 Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlardan birinde tamamlamış ve Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak
1 Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlardan birinde tamamlamış ve Bilgisayar Donanımı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği 1 Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini ilgili alanlardan birinde tamamlamış olmak ve Yöneylem Araştırması veya İstatistik alanında çalışmalar yapmış olmak.
1 Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1 Prof. Dr. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri veya Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde doktora eğitimini tamamlamış ve Doçentliğini Deniz ve Gemi Mühendisliği alanında almış olmak. Gemi ve Açık Deniz Yapıları Hidrodinamiği alanında çalışmaları olmak.
1 Dr. Öğrt. Üyesi Doktora alanının Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri veya Deniz Teknolojisi ile uyumlu olması.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk / Deniz Hukuku A.B.D. 1 Prof. Dr. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, doktor unvanını Kamu veya Özel Hukuk alanında Deniz Hukuku ile ilgili tez ile almış olmak veya doçent unvanını Deniz Hukuku alanında almış olmak, Deniz Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.
1 Doç. Dr. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, doktor unvanını Kamu veya Özel Hukuk alanında Deniz Hukuku ile ilgili tez ile almış olmak veya doçent unvanını Deniz Hukuku alanında almış olmak, Deniz Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Tek. Böl./Deniz Ulaştırma İşletme Prog. 1 Dr. Öğrt. Üyesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nde doktora yapmış olmak. Üniversite düzeyinde Deniz Ulaştırma ve İşletme konularında en az 2 sene ders vermiş olmak. Hakemli dergilerde makale yayınlamış olmak.
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Tek. Böl./Gemi
Makineleri İşletme Prog.
1 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri, Makine Mühendisliği programlarından birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya bu alanlardan lisans mezunu olmak ve lisans sonrası alanında en az iki yıl tecrübesi olmak.
Gemi İnşaatı Programı 1 Prof. Dr. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri veya Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde doktora eğitimini tamamlamış ve Doçentliğini Deniz ve Gemi Mühendisliği alanında almış olmak. Küçük teknelerin ve Yatların tasarım ve imalatı alanlarında çalışmaları olmak.
1 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
Gemi İnşaatı Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanlarından birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya bu alanlardan lisans mezunu olmak ve lisans sonrası en az iki yıl alan tecrübesi olmak.
Sualtı Teknolojisi Programı 2 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Lisans sonrası alanında en az iki yıl iş tecrübesi bulunmak veya yukarıdaki alanlardan birinden tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. İlgili mevzuatın öngördüğü Onaylı 1’nci Sınıf Dalgıç Belgesine
sahip olmak.
Bilgisayar Programcılığı Programı / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 1 Öğretim Görevlisi(Ders Verecek) Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinden lisans ile tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve lisans sonrasında bu alanlardan birinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Deniz ve Liman
İşletmeciliği Programı
1 Dr. Öğretim Üyesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktorası yapmış olmak. Üniversite düzeyinde denizcilik ile ilgili konularda en az 2 sene ders vermiş olmak. Yönetim konusunda yayın yapmış olmak.
Deniz Brokerliği Programı 1 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) İşletme, İktisat, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Lojistik, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanlarının birinden lisans ile tezli yüksek lisans veya doktora mezunu olmak. Lisans sonrası en az üç yıl sektör tecrübesi olmak veya Denizcilik İşletmeleri ve Gemi Kiralama konularında üniversite düzeyinde ders vermiş olmak.
Rektörlük İngilizce Hazırlık Bölümü 10 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak


Tüm Adayların;
- Başvuru Dilekçesi
- Özgeçmiş, bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,
- Transkript ile birlikte Lisans- Yüksek Lisans, Doktora diplomaları, (aslı daha sonra istendiğinde teslim edilmek üzere fotokopisi)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri,
Ayrıca;
- Profesör ve Doçent kadroları için çalışma alanlarını da belirten bir dilekçe ile birlikte; Doçentlik Belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıflar, yönettiği doktora çalışmaları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, profesörlük için 6 takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 5 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ), doçentlik için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) ilgili Fakülte Dekanlığına/ MYO Müdürlüğüne ilanın son başvuru tarihine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
- Profesör kadrosuna başvuru yapacakların dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.
- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir. (dil puanı en az 100/80 olmalı)
Not: Hukuk Fakültesi Türkçe eğitim-öğretim vermektedir.

Başvuru Yeri:
Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğr. Üyeleri ve Öğretim Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye / Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir

Başvuru Tarihi:
• Resmi gazetede yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir. Son başvuru tarihi ise 22.11. 2020’dir.
Öğretim Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:
 

İŞLEM TARİH
Duyuru Başlama Tarihi Resmî Gazete’de yayımlanma tarihidir
Son Başvuru Tarihi 22.11.2020
Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi 25.11.2020
Giriş Sınavı (*Sözlü ve Yazılı) Tarihi 30.11.2020
Sonuçların Açıklanma Tarihi 02.12.2020


* Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sözlü Sınavından başarılı olan adaylar için yazılı sınav, aynı gün yapılacaktır. Yazılı sınav saati Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.
Not: Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM:
Telefon: (0216) 581 00 50
Web: www.pirireis.edu.tr

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1979" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

Korono  

 

 

 

 

Vira Denizcilik

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1979" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama