• Zincir Entegrasyonu: Toplum duyarlılıklarını gözeten ilgili vaka analizlerinin de yer aldığı, CO2 yakalama, taşıma ve depolama zincirinin entegrasyonundaki boşlukları doldurmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri
  • Yakalama: Etkili, düşük maliyetli, yüksek operasyonel esnekliğe sahip ve enerji etkin CO2 yakalamaya yönelik ileri teknolojiler
  • Taşıma: Enerji üretimi için Avrupa’nın mevcut CCUS tesislerine boru hatları ve gemi taşımacılığı yoluyla CO2 taşınmasına yönelik Ar-Ge faaliyetleri
  • Depolama: İlgili depolama alanlarında ve çevresinde ölçüm, izleme ve doğrulama araçları ve metotlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri
  • Kullanım: CCUS faaliyetlerini uygun hale getiren diğer iş modellerinin ve beklenen gelir akışlarının araç olarak kullanıldığı teknolojiler
Çağrıya katılım sağlayacak her bir uluslararası proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden, en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.  Çağrı konuları ve uluslararası kurallar hakkında daha detaylı bilgiye www.act-ccs.eu/calls adresinden ulaşılabilir.
Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Ulusal proje başvuruları, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza kullanılarak yapılabilmektedir.  Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.
Çağrı Takvimi
1. Aşama:
* 1. Aşama uluslararası başvuru için son tarih (1. Aşama başvuruları, Research Council of Norway’e (RCN) e-posta yoluyla yapılacaktır: act-ccs@rcn.no): 10 Kasım 2020 (13:00 CET)
* TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru için son tarih: 16 Kasım 2020 (17.30 TSİ)
* TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 20 Kasım 2020 (17.30 TSİ)
2. Aşama
* 2. Aşama uluslararası başvuru için son tarih: 15 Mart 2021 (13:00 CET)
* 2. Aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarih: TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.
İlgili Kişiler:
E. Burcu YAMAK
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) 
E-posta: burcu.yamak@tubitak.gov.tr 
Tel: 0312 298 18 12 
Kaynak Tübitak
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1959" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

 

 

 

 

 

Vira Denizcilik

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1959" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama